jQuery nu funcționează în ASP 2.0 pagina - Visual Web Developer 2008 Express

voturi
0

JQuery nu funcționează în ASP 2.0 pagini care au fost dezvoltate în cadrul VS 2005, iar acum face Javascript în ea folosind Visual Web Developer 2008 Express. Am inclus fișierul jquery. Am instalat, de asemenea, toate patch-urile necesare. JQuery Intellisense funcționează bine în IDE, dar nu comanda jquery rulează. BTW, pagina face amenda de la codarea pe partea de server.

Vă rugăm să dați câteva remediu pentru acest lucru, și ce este problema în codul?

<%@ Page Language=VB AutoEventWireup=false CodeFile=Default.aspx.vb Inherits=_Default %>

<%@ Register Src=Calendar.ascx TagName=Calendar TagPrefix=uc1 %>

 <!DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org  /TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>

<html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml>
<head runat=server>
<title>Control Trial Page</title>
<link href=StyleSheet.css rel=stylesheet type=text/css />

<script language=javascript type=text/javascript src=Scripts/jquery-1.3.2.js>
  $(document).ready(function() {
   $(#divBody).css(display, none);
  });
</script>
</head>
<body>
<form id=form1 runat=server>
  <div>
    <input id=showDiv type=button value=hi there/> 
  </div>
  <div id=divBody>
 ....

</html>
Întrebat 12/03/2009 la 13:47
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            


1 răspunsuri

voturi
3

Ai nevoie de 2 etichete script. Una care importă fișierul jQuery.js și unul care conține script-ul. Observa:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="Scripts/jquery-1.3.2.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#divBody").css("display", "none");
  });
</script>
Publicat 12/03/2009 la 13:50
sursa de către utilizator

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more