.Net Core - Eroarea 42P07 în migrația există baza de date pgSQL

voturi
0

Am probleme pentru a migra într-o bază de date existentă,

Aceasta este eroarea mea:

A apărut o eroare la pornirea aplicației. PostgresException: 42P07: relația "Contaminacao" există deja Npgsql.NpgsqlConnector <> c__DisplayClass161_0 <g__ReadMessageLong | 0> d.MoveNext ()

PostgresException: 42P07: relația „Contaminacao” există deja

Imagine în VS2017: introduceți

Problema apare cu entitățile „Contaminacao” și „Contaminacao_Regra”, unde „Contaminacao_Regra” are două fk „Contaminare”. Uite:

'Contaminacao'

public class Contaminacao
  {
    public int Id { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)] // {0} é o campo Name
    [StringLength(8, MinimumLength = 4, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    public string Cor { get; set; }
    [Display(Name = Descrição)]
    [StringLength(200, MinimumLength = 5, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    public string Descricao { get; set; }

    public virtual ICollection<Contaminacao_Regra> Anterior_Contaminacao_Regras { get; set; } = new List<Contaminacao_Regra>();
    public virtual ICollection<Contaminacao_Regra> Proxima_Contaminacao_Regras { get; set; } = new List<Contaminacao_Regra>();

    public Contaminacao()
    {
    }

    public Contaminacao(int id, string cor, string descricao)
    {
      Id = id;
      Cor = cor;
      Descricao = descricao;
    }

    public Contaminacao(string cor, string descricao)
    {
      Cor = cor;
      Descricao = descricao;
    }
  }

Contaminacao_Regra

public class Contaminacao_Regra
  {
    public int Id { get; set; }
    [StringLength(200, MinimumLength = 5, ErrorMessage = O campo {0} deve ter entre {2} a {1} caracteres)]
    [Display(Name = Descrição)]
    public string Descricao { get; set; }
    public int Anterior_ContaminacaoId { get; set; }
    public int Proxima_ContaminacaoId { get; set; }

    [Display(Name = Contaminação Antes)]
    [ForeignKey(Anterior_ContaminacaoId)]
    //[Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)]
    public virtual Contaminacao Contaminacao_Anterior { get; set; }

    [Display(Name = Contaminação Depois)]
    [ForeignKey(Proxima_ContaminacaoId)]
    //[Required(ErrorMessage = Campo {0} é obrigatório)]
    public virtual Contaminacao Contaminacao_Proxima { get; set; }

    public Contaminacao_Regra()
    {
    }

    public Contaminacao_Regra(int id, string descricao, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Id = id;
      Descricao = descricao;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }

    public Contaminacao_Regra(int id, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Id = id;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }

    public Contaminacao_Regra(string descricao, Contaminacao contaminacao_Anterior, Contaminacao contaminacao_Proxima)
    {
      Descricao = descricao;
      Contaminacao_Anterior = contaminacao_Anterior;
      Contaminacao_Proxima = contaminacao_Proxima;
    }
  }

Deoarece trebuie să pun doi fk de la aceeași entitate, am făcut această configurație:

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      //Regra de Contaminação
      modelBuilder.Entity<Contaminacao_Regra>()
          .HasOne(m => m.Contaminacao_Anterior)
          .WithMany(t => t.Anterior_Contaminacao_Regras)
          .HasForeignKey(m => m.Anterior_ContaminacaoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      modelBuilder.Entity<Contaminacao_Regra>()
          .HasOne(m => m.Contaminacao_Proxima)
          .WithMany(t => t.Proxima_Contaminacao_Regras)
          .HasForeignKey(m => m.Proxima_ContaminacaoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      //Transferencia Produto
      modelBuilder.Entity<TransferenciaProduto>()
          .HasOne(m => m.EstoqueOrigem)
          .WithMany(t => t.Origem_TransferenciaProduto)
          .HasForeignKey(m => m.EstoqueOrigemId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      modelBuilder.Entity<TransferenciaProduto>()
          .HasOne(m => m.EstoqueDestino)
          .WithMany(t => t.Destino_TransferenciaProduto)
          .HasForeignKey(m => m.EstoqueDestinoId)
          .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

      //Ordem Produção
      modelBuilder.Entity<OrdemProducao>()
          .HasOne(m => m.Sequencia)
          .WithOne(i => i.OrdemProducao)
          .HasForeignKey<OrdemProducao_Sequencia>(b => b.OrdemProducaoId);

      // retira delete cascata
      var cascadeFKs = modelBuilder.Model.GetEntityTypes()
        .SelectMany(t => t.GetForeignKeys())
        .Where(fk => !fk.IsOwnership && fk.DeleteBehavior == DeleteBehavior.Cascade);

      foreach (var fk in cascadeFKs)
        fk.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;

      base.OnModelCreating(modelBuilder);

    }

După ce am făcut aceste setări, am avut eroarea amintită mai sus. Aceeași problemă a fost menționată aici , dar nu m-a ajutat prea mult.

Amintind că eroarea apare numai atunci când banca există deja.

stie cineva sa rezolve ???

Întrebat 18/05/2020 la 19:52
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more