Expo React Native: desenați linia între coordonate pe două tipuri de vizualizări

voturi
0

În prezent folosesc acest modul: https://github.com/mxmzb/react-native-gesture-detector . Vreau să pot să trag o linie din punctele create. cu toate acestea, pare doar să producă cercuri.

Are o vizualizare „Creează gest”:

<View style={{ position: relative, width: 100%, height: 100% }}>
  <GesturePath
    path={gesture.map(coordinate => {
      if (recorderOffset) {
        return {
          x: coordinate.x + recorderOffset.x,
          y: coordinate.y + recorderOffset.y,
        };
      }

      return coordinate;
    })}
    color=green
    slopRadius={30}
    center={false}
  />
</View>

GesturePath este definit astfel:

const GesturePath = ({ path, color, slopRadius, center = true }: GesturePathProps) => {
 const baseStyle: ViewStyle = {
  position: absolute,
  top: center ? 50% : 0,
  left: center ? 50% : 0,
  opacity: 1,
 };

 return (
  <>
   {path.map((point, index) => (
    <Animated.View
     style={Object.assign({}, baseStyle, {
      width: slopRadius,
      height: slopRadius,
      borderRadius: slopRadius,
      backgroundColor: color,
      marginLeft: point.x - slopRadius,
      marginTop: point.y - slopRadius,
     })}
     key={index}
    />
   ))}
  </>
 );
};

Când vă atrageți pe acea vedere, conturează calea folosind puncte, ca atare:

introduceți

Mi-ar plăcea să fie o linie lină și nu o serie de cercuri pe care imaginea de mai sus.

Întrebat 06/05/2020 la 13:05
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            


1 răspunsuri

voturi
0

Veți avea nevoie de ceva ca un Canvas pentru a desena linii în loc de pixeli (cu Vizualizări). React Native nu vine în prezent cu o implementare Canvas.

Cel mai simplu mod de a face acest lucru în expo este să utilizați react-native-svg bibliotecă.

Folosind asta, puteți extrage o polilinie din datele gestului dvs. cu următoarea implementare:

import Svg, { Polyline } from 'react-native-svg';

const GesturePath = ({ path, color }) => {
 const { width, height } = Dimensions.get('window');
 const points = path.map(p => `${p.x},${p.y}`).join(' ');
 return (
  <Svg height="100%" width="100%" viewBox={`0 0 ${width} ${height}`}>
    <Polyline
     points={points}
     fill="none"
     stroke={color}
     strokeWidth="1"
    />
  </Svg>  
 );
};

De asemenea, puteți înregistra gesturi fără react-native-gesture-detector bibliotecă folosind React Native PanResponder încorporat . Iată un exemplu:

const GestureRecorder = ({ onPathChanged }) => {
 const pathRef = useRef([]);

 const panResponder = useRef(
  PanResponder.create({
   onMoveShouldSetPanResponder: () => true,
   onPanResponderGrant: () => {
    pathRef.current = [];
   },
   onPanResponderMove: (event) => {
    pathRef.current.push({
     x: event.nativeEvent.locationX,
     y: event.nativeEvent.locationY,
    });
    // Update path real-time (A new array must be created
    // so setState recognises the change and re-renders the App):
    onPathChanged([...pathRef.current]);
   },
   onPanResponderRelease: () => {
    onPathChanged(pathRef.current);
   }
  })
 ).current;

 return (
  <View
   style={StyleSheet.absoluteFill}
   {...panResponder.panHandlers}
  />
 );
}

Consultați această gustare pentru o aplicație funcțională care leagă totul împreună: https://snack.expo.io/@mtkopone/draw-gesture-path

Publicat 12/05/2020 la 19:25
sursa de către utilizator

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more