Cum de a prinde o eroare întoarce de la un wep api MVC?

voturi
0

Am o aplicație web MVC care apelează un wep api MVC. API-ul Web returnează o excepție, dar nu sunt sigur cum să-l prind.

API-ul Web prinde o eroare și o aruncă.

introduceți

Metoda de aplicație web MVC care apelează web api MVC.

„Captură încearcă“ nu a prinde eroarea.

Linia: în cazul în care arată (result.IsSuccessStatusCode) codul de stare nu este de succes, astfel că se încadrează în starea falsă care tocmai pune un mesaj prietenos în viewbag.

În schimb, vreau Error.chstml să apară.

Cum să mă arunc mesajul în acest moment pentru a obține Error.chstml să apară? Pagina a apărut sub alte scenarii de eroare. Cred că prin faptul că are „HandleErrorAttribute“ în fișierul Filter.config.cs.

  [HttpGet]
  public async Task<ActionResult> GetUserProfile()
  {
    if ((string)@Session[HasProfileSwitch] == False)
    {
      UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();
      return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
    }
    else
      try
      {
        string hostName = Dns.GetHostName();
        string myIpAddress = Dns.GetHostEntry(hostName).AddressList[2].ToString();
        UserProfileForMaintViewModel userProfileForMaintViewModel = new UserProfileForMaintViewModel();

        using (var client = new HttpClient())
        {
          client.BaseAddress = new Uri(http://localhost:56224);
          string restOfUrl = /api/profileandblog/getuserprofile/ + Session[UserName] + / + myIpAddress + / + Session[UserId];
          client.DefaultRequestHeaders.Clear();
          client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue(application/json));

          // Call the web api - HTTP GET.
          HttpResponseMessage result = await client.GetAsync(restOfUrl);

          if (result.IsSuccessStatusCode)
          {
            var userResponse = result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
            userProfileForMaintViewModel = JsonConvert.DeserializeObject<UserProfileForMaintViewModel>(userResponse);
          }
          else
          {
            // The web api sent an error response.
            ViewBag.errormessage = Server error on getting the active userProflie. UserId: + Session[UserId] + Please contact the administrator.;             
          }

          return View(UserProfileMaint1, userProfileForMaintViewModel);
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw ex;
      }
    }
  }

Aceasta este ceea ce am în FilterConfig.cs.

ErrorLoggerAttribute indică un logger de eroare personalizată.

using System.Web.Mvc;
using GbngWebClient.Helpers;

namespace GbngWebClient
{
  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
      filters.Add(new ErrorLoggerAttribute());
    }
  }
}

Aceasta este Error.cshtml.

@{
ViewBag.Title = Error;
Layout = null;
}

<meta http-equiv=Cache-Control content=no-cache>
<meta http-equiv=Pragma content=no-cache>
<meta http-equiv=Expires content=-1 />

 <style>
  .center {
  text-align: center;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  margin-bottom: auto;
  margin-top: auto;
 }
</style>

<link href=~/Content/bootstrap.min.css rel=stylesheet />

<div class=container>
  <div class=row>
    <div class=span12>
      <div class=hero-unit center>
        <h1>
          Something Went Wrong!
        </h1>

        @if (TempData[ErrorMessage] != null)
        {
          <div class=alert alert-danger>
            <strong>Oops!</strong> @TempData[ErrorMessage]
          </div>
        }
        else
        {
          <div class=alert alert-danger>
            An error occurred while processing your request.
          </div>
        }

      <br />
      <p>Contact the Administrator.</p>
      <p><b>To go back home, just press this button:</b></p>
      <a href=/Home/Index class=btn btn-large btn-info><i class=icon-home icon-white>
      </i>Take Me Home</a>
      </div>
      <br />
      <p></p>
    </div>
  </div>
</div>
Întrebat 19/03/2020 la 22:02
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more