Keras ImageDataGenerator indici de clasă de curgere pentru clasele rare și categorice

voturi
0

Pentru keras a ImageDataGenerator flow_*metodelor, aceasta necesită o versiune stringified a indicilor de clasă pentru categorică și răzlețe class_mode. Am etichete de clasă care arată ca ['0','1',...,'10','11',...]și o consecință nefericită este că Keras indexurile aceste în ordine alfabetică-string:

De exemplu:

datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=0,
    width_shift_range=0,
    height_shift_range=0,
    rescale=None,
    shear_range=0,
    zoom_range=0,
    horizontal_flip=False,
    preprocessing_function=preprocessor,
    fill_mode='nearest')

test_generator = datagen.flow_from_dataframe(
  dataframe=dfTest,
  directory=None,
  x_col=filePath,
  y_col=ycat,
  target_size=SIZE,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  class_mode='sparse',
  shuffle=False)

  print(test_generator.class_indices)

dă:

{'0': 0,
 '1': 1,
 '10': 2,
 '11': 3,
 ...,
 '2': 12,
 '20': 13,
 '21': 14,
 '22': 15,
 '3': 16,
 '4': 17,
 '5': 18,
 '6': 19,
 '7': 20,
 '8': 21,
 '9': 22}

În mod ideal, aș dori să văd:

{'0': 0,
 '1': 1,
 '2': 2,

 ...,
 }

M - am gândit despre schimbarea manuală , test_generator.class_indicesdar nu sunt sigur că e sigur de a face ca după inițializare, generatorul a pre-calculat etichetele de clasă ale setului de date.

Există o soluție bună pentru acest lucru fără a rescrie flow_*metoda?

Întrebat 13/02/2020 la 22:02
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more