legarea de date în ASP.NET MVC Core

voturi
0

Am încercat să citesc de la HTML forma unele date. Am reușit să-l facă în ASP.NET MVC, dar nu și în ASP.NET MVC CORE. Orice ajutor va fi apreciat! Haim

Acest cod CSHTML pe ASP.NET MVC (a lucrat bine):

@using (Html.BeginForm(Login, Account)){
<form class=form-group action=Login method=post>
    <input name=AccountAddressTxt type=text class=form-control required=required id=AccountAddress placeholder=Enter Your Account  Address style=width:50% onclick=SetOx()>
    <br />
    <input name=AccountPasswordTxt type=password class=form-control required=required id=AccountprivateKey placeholder=Enter Your Account Private Key style=width:50%>
     <input id=loginBtn type=submit class=btn btn-success style=width:50% ; value= Login>
</form>

Iar datele de legare (a lucrat bine):

namespace RealEstate-Web_app.ModelsBinders
{

public class AccountBinder: IModelBinder
{
  public object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext bindingContext)
  {
    HttpContextBase objContext = controllerContext.HttpContext;
    String _accountAddress = objContext.Request.Form[AccountAddressTxt];
    String _accountPassword = objContext.Request.Form[AccountPasswordTxt];

    Account obj = new Account()
    {
      AccountAddress = _accountAddress;
      AccountPassword = _accountPassword;
    };
    return obj; 
  }
}

}

Chiar în controler (a lucrat bine):

[HttpPost]
public IActionResult Login([ModelBinder(typeof(AccountBinder))] Account acc)
{
  return View(Login, acc);
}

Dar, în ASP.NET MVC CORE Sunt obtinerea o altă metodă cu nici o idee ce să facă:

...  
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;

namespace RealEstate_Web_app.ModelBinders
{
  public class AccountBinder : IModelBinder
  {
    public Task BindModelAsync(ModelBindingContext bindingContext)
    {
     //What am I suppose to do here?

    }
  }
}
Întrebat 24/10/2019 la 12:57
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more