App.run_server () nu afișează masa mea de bord și produce eroare

voturi
0

Când am executați de mai jos: (în cazul în care datele sunt doar un dataframe ursi panda)

app = dash.Dash(__name__)

app.layout = dash_table.DataTable(
    id='table',
    columns=[{name: i, id: i} for i in data.columns],
    data=data.to_dict('records'),

)

if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=True,ssl_context='adhoc')

Am primi apoi o: „rulează pe https://127.0.0.1:8050/ și apoi atunci când faceți clic pe ea I a lua un«hmm ... nu se poate ajunge la această pagină»și un cod de eroare: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND

Cum pot rezolva acest lucru? 127.0.0.1 este deja adăugat la site-ul meu de încredere. Am încercat, de asemenea, specificând un număr de port aleator, dar nimic.

Întrebat 09/10/2019 la 12:01
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more