Cum se adaugă un tabel, cu un rând din JComboboxes, pe partea de sus un JTable existent

voturi
2

Am încercat să adăugați un rând JTable pe partea de sus a unei JTable existente, care este, de obicei, creată în mod dinamic și care își schimbă modelul său de date destul de des.

JTable

Dupa cum se poate vedea zona galbenă reprezintă doar un contor de rând și a fost creat folosind această sursă

Coloana galbenă, de aceea a fost atașat tabelul principal folosind următorul cod:

JTable rowTable = new RowNumberTable(table);
scrollTable.setRowHeaderView(rowTable);

Coloanele de tabel A, B, C, și așa mai departe, în cazul în care a făcut clic, sortarea JTable în consecință și această caracteristică ar trebui să fie menținute (nu vreau să pună JCombobox în antetul de tabel, cu excepția cazului există un mod inteligent de a face ambele lucruri) .

Scopul meu este de a crea un JTable cu un singur rând (A se vedea rândul roșu), care are cât mai multe coloane ca JTable principal

EDITAȚI | ×

Aici există SSCCE

Aș dori să pun JComboBoxes pe partea de sus a A, B, C, D .....

Clasa care face JComboBoxes este ColumnJComboBoxTable, care este numit în TableDemo după cum urmează:

//Column JCombobox
JTable columnTable = new ColumnJComboBoxTable(table);
scrollTable.setColumnHeaderView(columnTable);

Chiar acum nu este de lucru ca vreau (Ei bine, nu funcționează deloc)

introduceți

Butoanele din partea de sus a adăuga și elimina coloane. Prin urmare, dacă o coloană se elimină JComboBox respectivă trebuie să fie șterse de asemenea.

COD

TableDemo

package com.table;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.AbstractAction;

public class TableDemo extends JFrame 
{

private static final long serialVersionUID = 1L;

public TableDemo() 
{
  super(TableDemo);

  Object[][] data = 
  {
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
    {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
  };

  String[] columnNames = 
  {    
        A, 
        B, 
        C, 
        D, 
        E, 
        F, 
        G, 
        H,
        I, 
        J,
        K,
  };

  final JTable      table    = new JTable(data, columnNames);
  new JPopupMenu();
  final JToolBar     toolBar   = new JToolBar();
  final XTableColumnModel columnModel = new XTableColumnModel();

  table.setColumnModel(columnModel);
  table.createDefaultColumnsFromModel();

  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(ALL) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      columnModel.setAllColumnsVisible();
    }
  }));

  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 0) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(0);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 1) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(1);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 2) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(2);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 3) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(3);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));

  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 4) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(4);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 5) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(5);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 6) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(6);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 7) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(7);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 8) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(8);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 9) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(9);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));
  toolBar.add(new JButton(new AbstractAction(Column 10) {
    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      TableColumn column = columnModel.getColumnByModelIndex(10);
      boolean   visible = columnModel.isColumnVisible(column);
      columnModel.setColumnVisible(column, !visible);
    }
  }));


  //Row number
  table.setFillsViewportHeight(true);
  JScrollPane scrollTable = new JScrollPane(table,
        JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
        JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
  scrollTable.setViewportView(table);

  JTable rowTable = new RowNumberTable(table);
  scrollTable.setRowHeaderView(rowTable);
  scrollTable.setCorner(JScrollPane.UPPER_LEFT_CORNER, rowTable.getTableHeader());

  //Column JCombobox
  JTable columnTable = new ColumnJComboBoxTable(table);
  scrollTable.setColumnHeaderView(columnTable);

  getContentPane().add(toolBar,    BorderLayout.NORTH);
  getContentPane().add(scrollTable,  BorderLayout.CENTER);

  addWindowListener(new WindowAdapter() {
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
      System.exit(0);
    }
  });
}

public static void main(String[] args) 
{
  TableDemo frame = new TableDemo();

  frame.pack();
  frame.repaint();
  frame.setVisible(true);
}
}

XTableColumnModel

Modelul de masă a fost împrumutat aici

package com.table;
import javax.swing.table.*;
import java.util.Vector;
import java.util.Enumeration;


public class XTableColumnModel extends DefaultTableColumnModel {

private static final long serialVersionUID = 1L;

protected Vector allTableColumns      = new Vector();

XTableColumnModel() {
}

public void setColumnVisible(TableColumn column, boolean visible) {
  if(!visible) {
    super.removeColumn(column);
  }
  else 
  {
    int noVisibleColumns  = tableColumns.size();
    int noInvisibleColumns = allTableColumns.size();
    int visibleIndex    = 0;

    for(int invisibleIndex = 0; invisibleIndex < noInvisibleColumns; ++invisibleIndex) {
      TableColumn visibleColumn  = (visibleIndex < noVisibleColumns ? (TableColumn)tableColumns.get(visibleIndex) : null);
      TableColumn testColumn   = (TableColumn)allTableColumns.get(invisibleIndex);

      if(testColumn == column) {
        if(visibleColumn != column) {
          super.addColumn(column);
          super.moveColumn(tableColumns.size() - 1, visibleIndex);
        }
        return;
      }
      if(testColumn == visibleColumn) {
        ++visibleIndex;
      }
    }
  }
}

public void setAllColumnsVisible() {
  int noColumns    = allTableColumns.size();

  for(int columnIndex = 0; columnIndex < noColumns; ++columnIndex) {
    TableColumn visibleColumn = (columnIndex < tableColumns.size() ? (TableColumn)tableColumns.get(columnIndex) : null);
    TableColumn invisibleColumn = (TableColumn)allTableColumns.get(columnIndex);

    if(visibleColumn != invisibleColumn) {
      super.addColumn(invisibleColumn);
      super.moveColumn(tableColumns.size() - 1, columnIndex);
    }
  }
}

public TableColumn getColumnByModelIndex(int modelColumnIndex) {
  for (int columnIndex = 0; columnIndex < allTableColumns.size(); ++columnIndex) {
    TableColumn column = (TableColumn)allTableColumns.elementAt(columnIndex);
    if(column.getModelIndex() == modelColumnIndex) {
      return column;
    }
  }
  return null;
}

public boolean isColumnVisible(TableColumn aColumn) {
  return (tableColumns.indexOf(aColumn) >= 0);
}

public void addColumn(TableColumn column) {
  allTableColumns.addElement(column);
  super.addColumn(column);
}

public void removeColumn(TableColumn column) {
  int allColumnsIndex = allTableColumns.indexOf(column);
  if(allColumnsIndex != -1) {
    allTableColumns.removeElementAt(allColumnsIndex);
  }
  super.removeColumn(column);
}

public void moveColumn(int oldIndex, int newIndex) {
if ((oldIndex < 0) || (oldIndex >= getColumnCount()) ||
  (newIndex < 0) || (newIndex >= getColumnCount()))
  throw new IllegalArgumentException(moveColumn() - Index out of range);

  TableColumn fromColumn = (TableColumn) tableColumns.get(oldIndex);
  TableColumn toColumn  = (TableColumn) tableColumns.get(newIndex);

  int allColumnsOldIndex = allTableColumns.indexOf(fromColumn);
  int allColumnsNewIndex = allTableColumns.indexOf(toColumn);

  if(oldIndex != newIndex) {
    allTableColumns.removeElementAt(allColumnsOldIndex);
    allTableColumns.insertElementAt(fromColumn, allColumnsNewIndex);
  }

  super.moveColumn(oldIndex, newIndex);
}

public int getColumnCount(boolean onlyVisible) {
  Vector columns = (onlyVisible ? tableColumns : allTableColumns);
return columns.size();
}

public Enumeration getColumns(boolean onlyVisible) {
  Vector columns = (onlyVisible ? tableColumns : allTableColumns);

return columns.elements();
}

public int getColumnIndex(Object identifier, boolean onlyVisible) {
if (identifier == null) {
  throw new IllegalArgumentException(Identifier is null);
}

  Vector   columns   = (onlyVisible ? tableColumns : allTableColumns);
  int     noColumns  = columns.size();
  TableColumn column;

  for(int columnIndex = 0; columnIndex < noColumns; ++columnIndex) {
  column = (TableColumn)columns.get(columnIndex);

    if(identifier.equals(column.getIdentifier()))
  return columnIndex;
  }

throw new IllegalArgumentException(Identifier not found);
}

public TableColumn getColumn(int columnIndex, boolean onlyVisible) {
return (TableColumn)tableColumns.elementAt(columnIndex);
}
}

RowNumberTable

package com.table;
import java.awt.*;
import java.beans.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.table.*;


public class RowNumberTable extends JTable
implements ChangeListener, PropertyChangeListener, TableModelListener
{

private static final long serialVersionUID = -3837585325898676144L;
private JTable main;

public RowNumberTable(JTable table)
{
  main = table;
  main.addPropertyChangeListener( this );
  main.getModel().addTableModelListener( this );

  setFocusable( false );
  setAutoCreateColumnsFromModel( false );
  setSelectionModel( main.getSelectionModel() );

  TableColumn column = new TableColumn();
  column.setHeaderValue( );
  addColumn( column );
  column.setCellRenderer(new RowNumberRenderer());

  getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(50);
  setPreferredScrollableViewportSize(getPreferredSize());
}

@Override
public void addNotify()
{
  super.addNotify();

  Component c = getParent();

  // Keep scrolling of the row table in sync with the main table.

  if (c instanceof JViewport)
  {
    JViewport viewport = (JViewport)c;
    viewport.addChangeListener( this );
  }
}


@Override
public int getRowCount()
{
  return main.getRowCount();
}

@Override
public int getRowHeight(int row)
{
  int rowHeight = main.getRowHeight(row);

  if (rowHeight != super.getRowHeight(row))
  {
    super.setRowHeight(row, rowHeight);
  }

  return rowHeight;
}


@Override
public Object getValueAt(int row, int column)
{
  return Integer.toString(row + 1);
}


@Override
public boolean isCellEditable(int row, int column)
{
  return false;
}

@Override
public void setValueAt(Object value, int row, int column) {}

public void stateChanged(ChangeEvent e)
{
  // Keep the scrolling of the row table in sync with main table

  JViewport viewport = (JViewport) e.getSource();
  JScrollPane scrollPane = (JScrollPane)viewport.getParent();
  scrollPane.getVerticalScrollBar().setValue(viewport.getViewPosition().y);
  viewport.setBackground(Color.WHITE);
}

public void propertyChange(PropertyChangeEvent e)
{
  // Keep the row table in sync with the main table

  if (selectionModel.equals(e.getPropertyName()))
  {
    setSelectionModel( main.getSelectionModel() );
  }

  if (rowHeight.equals(e.getPropertyName()))
  {
    repaint();
  }

  if (model.equals(e.getPropertyName()))
  {
    main.getModel().addTableModelListener( this );
    revalidate();
  }
}

@Override
public void tableChanged(TableModelEvent e)
{
  revalidate();
}

/*
 * Attempt to mimic the table header renderer
 */
private static class RowNumberRenderer extends DefaultTableCellRenderer
{
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 6579115025835194953L;

  public RowNumberRenderer()
  {
    setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
  }

  public Component getTableCellRendererComponent(
    JTable table, Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column)
  {
    if (table != null)
    {
      JTableHeader header = table.getTableHeader();

      if (header != null)
      {
        setForeground(header.getForeground());
        setBackground(header.getBackground());
        setFont(header.getFont());
      }
    }

    if (isSelected)
    {
      setFont( getFont().deriveFont(Font.ITALIC) );
    }

    setText((value == null) ? : value.toString());
    //setBorder(UIManager.getBorder(TableHeader.cellBorder));

    return this;
  }
 }
}

ColumnJComboBoxTable

package com.table;
import java.awt.*;
import java.beans.*;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.table.*;


public class ColumnJComboBoxTable extends JTable implements ChangeListener,PropertyChangeListener, TableModelListener
{

private static final long serialVersionUID = -3837585325898676144L;
private JTable main;

public ColumnJComboBoxTable(JTable table)
{
  main = table;
  main.addPropertyChangeListener( this );
  main.getModel().addTableModelListener( this );

  setFocusable( false );
  setAutoCreateColumnsFromModel( false );
  setSelectionModel( main.getSelectionModel() );

  for(int i =0; i<main.getModel().getColumnCount();i++)
  {
    TableColumn column = new TableColumn();
    column.setHeaderValue(i);
    addColumn( column );
    getColumnModel().getColumn(i).setPreferredWidth(50);
    column.setCellRenderer(new ColumnJComboBoxRenderer());
    column.setHeaderRenderer(new ColumnJComboBoxRenderer());
  }
  setPreferredScrollableViewportSize(getPreferredSize());

}

@Override
public void addNotify()
{
  super.addNotify();

  Component c = getParent();

  // Keep scrolling of the row table in sync with the main table.

  if (c instanceof JViewport)
  {
    JViewport viewport = (JViewport)c;
    viewport.addChangeListener( this );
  }
}

@Override
public int getColumnCount()
{
  return main.getColumnCount();
}

@Override
public int getRowHeight(int row)
{
  int rowHeight = main.getRowHeight(row);

  if (rowHeight != super.getRowHeight(row))
  {
    super.setRowHeight(row, rowHeight);
  }
  return rowHeight;
}

/*
 * No model is being used for this table so just use the row number
 * as the value of the cell.
 */
@Override
public Object getValueAt(int row, int column)
{
  return Integer.toString(column + 1);
}

/*
 * Don't edit data in the main TableModel by mistake
 */
@Override
public boolean isCellEditable(int row, int column)
{
  return false;
}

/*
 * Do nothing since the table ignores the model
 */

@Override
public void setValueAt(Object value, int row, int column) {}
//
// Implement the ChangeListener
//
public void stateChanged(ChangeEvent e)
{
  // Keep the scrolling of the row table in sync with main table
  JViewport viewport = (JViewport) e.getSource();
  JScrollPane scrollPane = (JScrollPane)viewport.getParent();
  scrollPane.getHorizontalScrollBar().setValue(viewport.getViewPosition().x);
}

//
// Implement the PropertyChangeListener
//

public void propertyChange(PropertyChangeEvent e)
{
  // Keep the row table in sync with the main table

  if (selectionModel.equals(e.getPropertyName()))
  {
    setSelectionModel( main.getSelectionModel() );
  }

  if (rowHeight.equals(e.getPropertyName()))
  {
    repaint();
  }

  if (model.equals(e.getPropertyName()))
  {
    main.getModel().addTableModelListener( this );
    revalidate();
  }
}

//
// Implement the TableModelListener
//
@Override
public void tableChanged(TableModelEvent e)
{
  revalidate();
}

/*
 * Attempt to mimic the table header renderer
 */
private static class ColumnJComboBoxRenderer extends DefaultTableCellRenderer
{
  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 6579115025835194953L;

  public ColumnJComboBoxRenderer()
  {
    setHorizontalAlignment(JLabel.HORIZONTAL);
  }

  public Component getTableCellRendererComponent(
    JTable table, Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column)
  {
    if (table != null)
    {
      JTableHeader header = table.getTableHeader();

      if (header != null)
      {
        setForeground(header.getForeground());
        setBackground(header.getBackground());
        setFont(header.getFont());
      }
    }

    if (isSelected)
    {
      setFont( getFont().deriveFont(Font.ITALIC) );
    }
    setText((value == null) ? : value.toString());

    return this;
  }
 }
}

Oricine ajutor ar fi foarte apreciat

Mulțumiri

Întrebat 28/10/2014 la 14:58
sursa de către utilizator
În alte limbi...                            


1 răspunsuri

voturi
1

Datorită @mKorbel pentru ajutor

Aici codul unei soluții

import java.awt.*;
import javax.swing.*; 
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.table.*;

public class TableFilterRow implements TableColumnModelListener
{

private JTable table;
private JPanel filterRow;

public TableFilterRow(JTable table,JPanel filterRow) 
{
  this.table = table;
  this.filterRow=filterRow;
  table.setPreferredScrollableViewportSize(table.getPreferredSize());
  table.getColumnModel().addColumnModelListener(this);
  table.columnMarginChanged(new ChangeEvent(table.getColumnModel()));
}

@Override
public void columnMarginChanged(ChangeEvent e) 
{
  TableColumnModel tcm = table.getColumnModel();

  int columns = tcm.getColumnCount();

  for (int i = 0; i < columns; i++)
  {
    JComboBox<?> comboBox = (JComboBox<?>) filterRow.getComponent(i);
    Dimension d = comboBox.getPreferredSize();
    d.width = tcm.getColumn(i).getWidth();
    comboBox.setPreferredSize(d);
  }

  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() 
  {
    @Override
    public void run() 
    {
    filterRow.revalidate();
    }
  });
}

@Override
public void columnMoved(TableColumnModelEvent e) 
{
   Component moved = filterRow.getComponent(e.getFromIndex());
   filterRow.remove(e.getFromIndex());
   filterRow.add(moved, e.getToIndex());
   filterRow.validate();
}

@Override
public void columnAdded(TableColumnModelEvent e) 
{

}

@Override
public void columnRemoved(TableColumnModelEvent e) 
{

}

@Override
public void columnSelectionChanged(ListSelectionEvent e) 
{

}

public static void main(String[] args) 
{
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.setLayout(new BorderLayout());
  JTable table = new JTable(3, 5);
  table.setPreferredScrollableViewportSize(table.getPreferredSize());
  table.columnMarginChanged(new ChangeEvent(table.getColumnModel()));

  ComboFields[] comboFields = ComboFields.values();

  JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(table);
  frame.add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

  JPanel filterRow = new JPanel();
  filterRow.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 0));

  for (int i = 0; i < table.getColumnCount(); i++) 
  {
    filterRow.add(new JComboBox<ComboFields>(comboFields));
  }
  new TableFilterRow(table, filterRow);

  frame.add(filterRow, BorderLayout.NORTH);
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.pack();
  frame.setLocationRelativeTo(null);
  frame.setVisible(true);
}

private enum ComboFields{

  VALUE_0(0), 
  VALUE_1(1),
  VALUE_2(2),
  VALUE_3(3),
  VALUE_4(4),
  VALUE_5(5);
  // Internal state
  private int fieldNumber;

  private ComboFields(final int fieldNumber) 
  {
    this.setFieldNumber(fieldNumber);
  }

  @SuppressWarnings("unused")
  public int getFieldNumber() {
    return fieldNumber;
  }

  public void setFieldNumber(int fieldNumber) 
  {
    this.fieldNumber = fieldNumber;
  }
 }
}
Publicat 31/10/2014 la 09:41
sursa de către utilizator

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more